Notariusz Joanna Kozłowska

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to prawidłowo ustalić zakres czynności, które mają być wykonane. Dodatkowo uzyskają Państwo informacje na temat wymaganych dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883)


Dojazd